You are currently viewing Mini e-Court ยื่นฟ้องคดีผ่านออนไลน์
etax court_online

Mini e-Court ยื่นฟ้องคดีผ่านออนไลน์

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

ศาลแพ่งร่วมกับเอกชนพัฒนาระบบยื่นฟ้องร้องคดีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ หวังช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางมาศาลด้วยตัวเอง

       นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี (Innovative Technology Company) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 และรองรับการจัดอันดับประเทศของ World Bank – Doing Business เน็ตเบย์ได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีไอทีมาสร้างประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่เป้าหมาย

บริษัทฯ จึงได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ดิจิทัล บิสซิเนส แพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระหว่างหน่วยงาน กับหน่วยงาน (G2G), ภาคธุรกิจกับหน่วยงาน (B2G) และภาคธุรกิจกับประชาชน (B2C) โดยให้ความร่วมมือกับศาลแพ่ง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญในกระบวนการให้ความยุติธรรม โดยศาลแพ่งมีพันธกิจและวิสัยทัศน์ ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) จากเดิมที่ใช้ระบบเอกสารเป็นหลัก เพื่อเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลภายใต้ระบบ ‘Mini e-Court’ หรือการให้บริการยื่นคำคู่ความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์’ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

       ระบบดังกล่าวถือเป็นทางเลือกใหม่แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากไม่ต้องพิมพ์เอกสารคำฟ้องจำนวนมาก และเสียเวลาเดินทางมายื่นคำฟ้องที่ศาลแพ่งด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการให้บริการในกระบวนการยุติธรรมสู่ระดับสากล โดยระบบที่เน็ตเบย์พัฒนาจะทำหน้าที่การเชื่อมต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ตามมาตราฐานสากลด้านความปลอดภัย รองรับการยื่นคำฟ้อง การพิพากษาคดี ฯลฯ และเชื่อมระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล, ค่าส่งคำคู่ความ และค่าอื่นๆ ด้วยระบบอีเพย์เมนต์แบบเรียลไทม์เบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน นำร่องผ่านธนาคารกรุงไทย

“ปัจจุบันศาลแพ่งได้เปิดให้บริการระบบ Mini e-Court เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าการยื่นคำฟ้องทางออนไลน์จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วในการพัฒนา ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตามมาตราฐานสากล มีความปลอดภัยสูง และมุ่งมั่นช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลส่วนความร่วมมือในอนาคตกับศาลแพ่ง จะพัฒนาระบบเพื่อขยายการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” นายพิชิตกล่าว

ขอขอบคุณ : ThaiQuote