GetInvoice - e-tax invoice solution

Reduce Paper
Save the World

GetInvoice คือโซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-tax invoice & e-receipt ) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ3-2560 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้ทุกค่าย ทำการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติภายใต้โครงสร้างการจัดเก็บที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีหุ่นยนต์ทำหน้าที่ upload ข้อมูลให้สรรพากรแทนคุณช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น ติดต่อเพื่อชมการสาธิตได้แล้ววันนี้.

GetInvoiceScreen
logo_getinvoice_white

ได้รับการรับรองจาก สพธอ (ETDA)
สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562)

etda e-tax service provider

Performance Test

เราทำ Performance Test “GetInvoice” ในครั้งล่าสุดนี้สามารถทำให้พวกเราได้รู้ว่าในการ Generate Invoice ของเจ้า “GetInvoice” นั้นสามารถ Ganerate Files ได้ทะลุ 25,000 Files/นาที

Performance Test คือการทำสอบประสิทธิภาพของตัวซอฟต์แวร์พี่ถูกพัฒนาขึ้น เช่น ทดสอบว่าสามารถรองรับการทำงานหนักได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก หรือ มีการตอบสนองเป็นอย่างไร

etax performance_vdo
Play Video

fall in love with GetInvoice features

etax robotic

RPA

Robotic Process Automation (RPA) ทำหน้าที่ upload ข้อมูลสรรพากรแทนคุณ

input-channel

Multi-Channel Input

มีช่องทางในการนำข้อมูลเข้าหลายช่องทางทั้ง email, sftp, web service, zDox และสามารถนำไฟล์เข้าระบบได้หลายชนิด เช่น xml, xlsx, csv, txt etc.

template_designer

Template Designer

มีเครื่องมือ Mapping tools Template Designer สำหรับสร้างเอกสารของลูกค้า

Data Validation

มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

network-marketing

Multi-company

รองรับการทำงานแบบ Network marketing และบริษัทที่มีบริษัทย่อย

etax monitoring

Monitoring & Tracking

สามารถติดตามสถานะและการ Monitor & Tracking ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังโดยผ่านหน้าจอ Dashboard

email

Email

สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้รับและเปิด e-tax invoice ทาง Email แล้วหรือยัง รองรับการส่ง email ให้ผู้รับที่ไม่ได้รับ email หรือหา email ไม่พบ

Report

สามารถออกรายงานและ save ออกมาในรูปแบบ pdf และ excel ได้

approval

Approval Process

ข้อมูลที่ Vendor ทำการกำหนดให้ลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบจากทีมงาน GetInvoice ก่อนใช้งานจริง

etax paper

Historical Data

สามารถดูการจัดทำใบกำกับภาษีย้อนหลัง ทั้งยัง View และ Download Invoice เฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้

zdox screen

We help you to transform the way you do business.

น่าแปลกใจที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านงานขายเพื่อจะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยการใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่ยังคงทำกำไรได้ในระดับใกล้เคียงกันเท่านั้น. การรับส่งเอกสารเพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือทางเลือกของการเริ่มต้นเข้าสู่เศรฐกิจยุคดิจิตอล เราแนะนำให้คุณทดลองใช้ zDox เพื่อจะดูว่าซอฟต์แวร์ของเรามีช่วยประยัด มีความรวดเร็วและปลอดภัยสามารถทำให้องค์กรของท่านบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยลง.

etax save operation cost and time

SAVE OPERATION
COST AND TIME

เวลาคือเงิน! องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความพึงพอใจต่อพนักงานและ ลูกค้าได้มากกว่า การใช้ประโยชน์จากโซลูชันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( etax invoice & e-receipt ) สามารถลดเวลาในการทำงานได้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พนักงานสามารถมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่สามารถสร้างรายได้และกิจกรรมหลักขององค์กร

etax reduce physical storage

REDUCE
PHYSICAL STORAGE

ในขณะพื้นที่ในย่านธุรกิจนับวันมีต้นทุนที่สูงขึ้น การที่เรายังใช้งานกระดาษเป็นหลักในการดำเนินงานย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจากการใช้พื้นที่จัดเก็บกระดาษเหล่านั้น ยังไม่นับรวมค่าตู้จัดเก็บ ค่าแฟ้ม จนถึงค่าเครื่องทำลายเอกสาร หากเกิดภัยพิบัติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมเราจะป้องกันปัญหานี้กับการเก็บกระดาษได้อย่างไร ใช่คุณต้องทำสำเนาเอกสารที่สำคัญทั้งหมดแล้วนำไปจัดเก็บในอีกพื้นที่ที่ไกลออกไปเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ แต่นั่นหมายถึงคุณก็ต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและคือการเพิ่มค่าใชจ่ายนั่นเอง  ภาระเหล่านี้จะหายไปเกือบหมดหากคุณหันมาใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

“ให้ผู้เชียวชาญแก้ปัญหานี้แทนท่าน”

etax corporate responsibility

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ใบกำกับภาษี 3,000 แผ่น  = เพิ่มมลพิษทางอากาศ 1 ปอนด์

ใบกำกับภาษี 8,000 แผ่น = ต้นไม้ 1 ต้น

ใบกำกับภาษี 12,000 แผ่น = พลังงานไฟฟ้า 1 เดือนสำหรับบ้านขนาดเล็ก 1 หลัง

เพราะว่าเรารักโลก พวกเราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลดการใช้กระดาษ

คิดก่อน “พิมพ์”

Question & Answer

EP.1

Questions เกี่ยวกับ e-tax invoice ไขข้อสงสัยต่างๆได้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน ECM คุณ ชูศักดิ์ หนุเจริญกุล คำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่า

1. e-tax invoice คืออะไร ?
2. เรามีใช้งาน e-tax invoice แต่คู่ค้าของเราไม่ใช้ จะทำอย่างไร ?
3. ถ้ามีระบบบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ ?

EP.2

Questions เกี่ยวกับ GetInvoice ไขข้อสงสัยต่างๆได้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน ECM คุณ ชูศักดิ์ หนุเจริญกุล คำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่า Product “Getinvoice” นั้นเกี่ยข้องอย่างไรกับ e-tax Invoice

1. GetInvoice มีระบบทำงานอย่างไร ?
2. เราจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยการใช้บริการของ GetInvoice ได้อย่างไร ?
3. Model การขาย GetInvoice มีกี่รูปแบบ ?

our e-tax invoice customer

etax iso27001

ISO 27001 คืออะไร

มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง

etax COVID

มาตรการขยายเวลายื่นภาษี และ ขยายเวลายื่นงบการเงิน สู้ COVID-19

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจึงทำให้ ครม. มีมติออกมาตรการขยายเวลายื่นภาษี และ ขยายเวลายื่นงบการเงิน เพื่อช่วยเยียวยาเศรษฐกิจในประเทศ

ซีพี เสนอให้การทำสัญญา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ

เนื่องจากปัจจุบันเอกสารกระดาษเป็นเอกสารหลักในการทำสัญญา หลังจากวิกฤติโควิด-19 ควรกลับด้านให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร E-Document เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ

สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนาเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากรฯ เพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

TRUST AND SECURE

etax GetInvoice_ISO27001

ISO/IEC 27001
Certified

Information security management system applies to : 

GetInvoice Application (SAAS) this application provide service for generate e-tax invoice

TUV NORD​

Close Menu