Reduce Paper Save the World

GetInvoice คือโซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax Invoice & e-Receipt ) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ3-2560 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้ทุกค่าย ทำการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติภายใต้โครงสร้างการจัดเก็บที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีหุ่นยนต์ทำหน้าที่ upload ข้อมูลให้สรรพากรแทนคุณช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น ติดต่อเพื่อชมการสาธิตได้แล้ววันนี้.

GetInvoiceScreen

Performance Test

เราทำ Performance Test “Getinvoice” ในครั้งล่าสุดนี้สามารถทำให้พวกเราได้รู้ว่าในการ Generate Invoice ของเจ้า “Getinvoice” นั้นสามารถ Ganerate Files ได้ทะลุ 25,000 Files/นาที

Performance Test คือการทำสอบประสิทธิภาพของตัวซอฟต์แวร์พี่ถูกพัฒนาขึ้น เช่น ทดสอบว่าสามารถรองรับการทำงานหนักได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก หรือ มีการตอบสนองเป็นอย่างไร

performance_vdo
Play Video

fall in love with our features

robot

RPA

Robotic Process Automation (RPA) ทำหน้าที่ upload ข้อมูลสรรพากรแทนคุณ

monitoring

Monitoring & Tracking

สามารถติดตามสถานะและการ Monitor & Tracking ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังโดยผ่านหน้าจอ Dashboard

notification

Notification

มีแจ้งเตือนทาง Email หรือ Line เมื่อระบบสร้าง e-tax invoice เสร็จเรียบร้อย

Historical Data

สามารถดูการจัดทำใบกำกับภาษีย้อนหลัง ทั้งยัง View และ Download Invoice เฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้

กระดาษ e-tax invoice
กระดาษ, หมึก, เครื่องพิมพ์, ค่าไฟ (เฉลี่ย 7 บาท) 7,000 0
ซอง (อย่างน้อย 3 บาท) 3,000 0
ค่าจัดส่ง (เฉลี่ย 30 บาท) 30,000 0
เก็บรักษา กล่อง, แฟ้ม, ค่าเช้าพื้นที่และค่าดำเนินการเรียกดูเอกสาร (เฉลี่ย 20 บาท) 20,000 0
e-tax invoice เฉลี่ย 3 บาท 0 3,000
เก็บรักษาและเรียกดู 0.6 บาทต่อ 10 ปี 0 600
รวม 60,000 3,600
ประหยัดเงินได้

Securely send and sign documents

น่าแปลกใจที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านงานขายเพื่อจะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยการใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่ยังคงทำกำไรได้ในระดับใกล้เคียงกันเท่านั้น. การรับส่งเอกสารเพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือทางเลือกของการเริ่มต้นเข้าสู่เศรฐกิจยุคดิจิตอล เราแนะนำให้คุณทดลองใช้ zDox เพื่อจะดูว่าซอฟต์แวร์ของเรามีช่วยประยัด มีความรวดเร็วและปลอดภัยสามารถทำให้องค์กรของท่านบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยลง.

save operation cost and time

SAVE OPERATION
COST AND TIME

เวลาคือเงิน! องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความพึงพอใจต่อพนักงานและ ลูกค้าได้มากกว่า การใช้ประโยชน์จากโซลูชันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax Invoice & e-Receipt ) สามารถลดเวลาในการทำงานได้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พนักงานสามารถมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่สามารถสร้างรายได้และกิจกรรมหลักขององค์กร

reduce physical storage

REDUCE
PHYSICAL STORAGE

ในขณะพื้นที่ในย่านธุรกิจนับวันมีต้นทุนที่สูงขึ้น การที่เรายังใช้งานกระดาษเป็นหลักในการดำเนินงานย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจากการใช้พื้นที่จัดเก็บกระดาษเหล่านั้น ยังไม่นับรวมค่าตู้จัดเก็บ ค่าแฟ้ม จนถึงค่าเครื่องทำลายเอกสาร หากเกิดภัยพิบัติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมเราจะป้องกันปัญหานี้กับการเก็บกระดาษได้อย่างไร ใช่คุณต้องทำสำเนาเอกสารที่สำคัญทั้งหมดแล้วนำไปจัดเก็บในอีกพื้นที่ที่ไกลออกไปเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ แต่นั่นหมายถึงคุณก็ต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและคือการเพิ่มค่าใชจ่ายนั่นเอง  ภาระเหล่านี้จะหายไปเกือบหมดหากคุณหันมาใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

“ให้ผู้เชียวชาญแก้ปัญหานี้แทนท่าน”

corporate responsibility

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ใบกำกับภาษี 3,000 แผ่น  = เพิ่มมลพิษทางอากาศ 1 ปอนด์

ใบกำกับภาษี 8,000 แผ่น = ต้นไม้ 1 ต้น

ใบกำกับภาษี 12,000 แผ่น = พลังงานไฟฟ้า 1 เดือนสำหรับบ้านขนาดเล็ก 1 หลัง

เพราะว่าเรารักโลก พวกเราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลดการใช้กระดาษ

คิดก่อน “พิมพ์”

Q&A e-Tax Invoice

EP.1

Questions เกี่ยวกับ e-Tax Invoice ไขข้อสงสัยต่างๆได้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน ECM คุณ ชูศักดิ์ หนุเจริญกุล คำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่า

1. e-Tax Invoice คืออะไร ?
2. เรามีใช้งาน e-Tax Invoice แต่คู่ค้าของเราไม่ใช้ จะทำอย่างไร ?
3. ถ้ามีระบบบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ ?

EP.2

Questions เกี่ยวกับ e-Tax Invoice ไขข้อสงสัยต่างๆได้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านงาน ECM คุณ ชูศักดิ์ หนุเจริญกุล คำถามที่ใครหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่า Product “Getinvoice” นั้นเกี่ยข้องอย่างไรกับ e-Tax Invoice

1. Getinvoice มีระบบทำงานอย่างไร ?
2. เราจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยการใช้บริการของ Getinvoice ได้อย่างไร ?
3. Model การขาย Getinvoice มีกี่รูปแบบ ?

our e-tax invoice customer

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ 21 มี.ค. 2562

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 21 มีนาคม 2562

etax_article_9

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษี 200%

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่สำนักงานฯ กำหนด)

200

ซื้อ Getinvoice ลดหย่อนภาษีได้ 200%

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ประกาศเรื่องลดหย่อนภาษี 200% (Tax 200) จากบทความก่อนหน้านี้หลายๆคนคงเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไร ซึ่งตอนนี้ Getinvoice (e-Tax Invoice) เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี 200% ได้แล้ว ประกาศมาตั้งแต่วัน 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ครม.ได้ไฟเขียว “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยสามารถหักรายจ่ายเป็น 2 เท่า สำหรับรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

TRUST AND SECURE

Certificate_ISO27001

ISO/IEC 27001
Certified

Information security management system applies to : 

GetInvoice Application (SAAS) this application provide service for generate e-Tax Invoice

TUV NORD​

Close Menu
Supportscreen tag