bird
front_clouds
clouds

We make
e-Tax easy for you.

getInvoice - e-Tax invoice solution

getInvoice คือโซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax invoice & e-Receipt ) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ.3-2560 สามารถเชื่อมโยงกับระบบ  บัญชี หรือ ERP ได้ทุกค่าย ทำการจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติภายใต้โครงสร้างการจัดเก็บที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีระบบที่มีเสถียรภาพในการ upload ข้อมูลให้สรรพากรแทนคุณช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น ติดต่อเพื่อชมการสาธิตได้แล้ววันนี้

คุณ บอม ภาณุวัฒน์ รู้ยิ่ง
Chief Technology Officer (CTO)
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
Read more
คุณ หญิง วิชุนันท์ นักฟ้อน
Regional E-Commerce Project Manager
L’Oreal SAPMENA 
Read more
คุณ สตาร์ท ปฐม เอี่ยมผ่องใส
Digital IT manager
L'Oreal Thailand
Read more
Previous slide
Next slide

Release note :
24 MARCH 2024

เราให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือเสมอมา เราจึงพัฒนา Feature ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งาน getInvoice และผู้ได้รับใบกำกับภาษีมั่นใจถึงความถูกต้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ

 1. GetInvoice QR code

เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีที่ signed จากระบบ getInvoice ได้ด้วยตนเอง เพียงสแกน QR code ที่แสดงบนใบกำกับภาษีและเปิด browser จะพบกับข้อมูลเบื้องหลังของใบกำกับภาษีนั้น เช่น ข้อมูลวันเวลาที่ออกใบกำกับภาษี และข้อมูลของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

 1. Single Sign On (SSO)

เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน getInvoice ระดับ corporate โดยสามารถ log in ด้วย user และ password เดียวกับระบบอื่นที่ใช้งานในบริษัทได้แล้ว (เมื่อทำการ Integration ผ่าน Entra ID มาตรฐาน เช่น IDP หรือ Microsoft) นอกจากนั้น ยังสามารถสลับไปใช้งานระบบอื่นๆของกิงโกะซอฟต์ โดยไม่ต้อง log in ซ้ำ

e-tax release note
arrow
pillar_1
pillar_2
02

เพียงท่านติดต่อเรามา
ความยุ่งยากที่เหลือเป็นหน้าที่ทีมงาน getInvoice

03
pillar_3
04
05
pillar_5
pillar_5
06

ที่ผ่านมาระบบ getInvoice ลดการใช้กระดาษไปแล้วทั้งสิ้น

210 ล้านแผ่น

leaf
ลดการตัดต้นไม้
35,000 ต้น
ลดการปล่อยก๊าซจากการผลิตกระดาษ
co2
3,056,550 กิโลกรัม
ลดการใช้น้ำจากการผลิตกระดาษ
33.08 ล้านลิตร
ลดการใช้กระแสไฟฟ้า
จากการผลิตกระดาษ
light
4.3 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ลดการปล่อยคลอรีน
จากการผลิตกระดาษ
ci
7,350 กิโลกรัม
ลดการใช้พลังงานจากการส่งเอกสาร
oil
16.8 ล้านลิตร

E-TAX INVOICE & E-RECEIPT
IMPLEMENTATION

คลิกที่แต่ละหัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

E-TAX SERVICE PROVIDER

getInvoice

ได้รับการรับรองตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562)

ระดับพื้นฐานและระดับสูง

ภายใตัขอบข่ายการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

Ask for more information.

  e-Tax
  & e-Receipt
  Features

  ISO 27001

  e-Tax : TRUST AND SECURE

  ISO/IEC 27001 Certified

  Information security management system applies to : 

  getInvoice Application (SAAS) this application provide service for generate e-tax invoice

  TUV NORD​

  SAVE OPERATION
  COST AND TIME

  เวลาคือเงิน! องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความพึงพอใจต่อพนักงานและ ลูกค้าได้มากกว่า การใช้ประโยชน์จากโซลูชันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( etax invoice & e-receipt ) สามารถลดเวลาในการทำงานได้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พนักงานสามารถมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่สามารถสร้างรายได้และกิจกรรมหลักขององค์กร

  Save Cost

  REDUCE
  PHYSICAL STORAGE

  ในขณะพื้นที่ในย่านธุรกิจนับวันมีต้นทุนที่สูงขึ้น การที่เรายังใช้งานกระดาษเป็นหลักในการดำเนินงานย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจากการใช้พื้นที่จัดเก็บกระดาษเหล่านั้น ยังไม่นับรวมค่าตู้จัดเก็บ ค่าแฟ้ม จนถึงค่าเครื่องทำลายเอกสาร หากเกิดภัยพิบัติเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมเราจะป้องกันปัญหานี้กับการเก็บกระดาษได้อย่างไร ใช่คุณต้องทำสำเนาเอกสารที่สำคัญทั้งหมดแล้วนำไปจัดเก็บในอีกพื้นที่ที่ไกลออกไปเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ แต่นั่นหมายถึงคุณก็ต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและคือการเพิ่มค่าใชจ่ายนั่นเอง  ภาระเหล่านี้จะหายไปเกือบหมดหากคุณหันมาใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

  “ให้ผู้เชียวชาญแก้ปัญหานี้แทนท่าน”

  Save World
  System service
  System service
  0 Hr.
  Lovely customer
  Lovely Customer
  0 +
  Transaction per month
  Transactions per Month
  0 M+
  All transaction
  All Transaction
  0 M+

  PART OF THE CUSTOMER

  zdox mobile

  น่าแปลกใจที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านงานขายเพื่อจะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยการใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่ยังคงทำกำไรได้ในระดับใกล้เคียงกันเท่านั้น การรับส่งเอกสารเพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือทางเลือกของการเริ่มต้นเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล เราแนะนำให้คุณทดลองใช้ zDOX  เพื่อจะดูว่าซอฟต์แวร์ของเรามีช่วยประหยัด มีความรวดเร็วและปลอดภัยสามารถทำให้องค์กรของท่านบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยลง.