ประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
etax article_8

ประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อไม่นานมานี้ประเทศเวียดนาม…

Continue Reading ประเทศเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์