9 เทคโนโลยีสำคัญเหยียบคันเร่งเพิ่มสมรรถนะรัฐบาลดิจิทัล
etax Technology

9 เทคโนโลยีสำคัญเหยียบคันเร่งเพิ่มสมรรถนะรัฐบาลดิจิทัล

9 เทคโนโลยีสำคัญเหยียบคันเร่งเ…

Continue Reading 9 เทคโนโลยีสำคัญเหยียบคันเร่งเพิ่มสมรรถนะรัฐบาลดิจิทัล
ครม. อนุมัติให้ออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
etax approve

ครม. อนุมัติให้ออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

ครม. อนุมัติให้ออกเอกสารหลักฐา…

Continue Reading ครม. อนุมัติให้ออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล