สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนาเสนอส…

Continue Reading สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

เจ้าสัวซีพี เสนอให้การทำสัญญา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะ…

Continue Reading เจ้าสัวซีพี เสนอให้การทำสัญญา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ
“ชิมช้อปใช้” เปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน!!!
etax Shop

“ชิมช้อปใช้” เปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน!!!

กระทรวงการคลัง มั่นใจโครงการ "…

Continue Reading “ชิมช้อปใช้” เปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน!!!
ภ.ง.ด. 51 คืออะไรและมีการกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบอย่างไร
etax PND51

ภ.ง.ด. 51 คืออะไรและมีการกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบอย่างไร

       ภ.ง.ด 51 คือ แบบแสดงราย…

Continue Reading ภ.ง.ด. 51 คืออะไรและมีการกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบอย่างไร
ทำอย่างไร ? เมื่อเอกสารทางบัญชีเสียหายหรือหาย
etax Office_01

ทำอย่างไร ? เมื่อเอกสารทางบัญชีเสียหายหรือหาย

เอกสารบัญชีถือเป็นเอกสารสำคัญท…

Continue Reading ทำอย่างไร ? เมื่อเอกสารทางบัญชีเสียหายหรือหาย