You are currently viewing อย่าลืม!! ยื่นชำระภาษีเงินได้ปี 2566 ก่อนหมดเขต

อย่าลืม!! ยื่นชำระภาษีเงินได้ปี 2566 ก่อนหมดเขต

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

อย่าลืม! ยื่นชำระภาษีเงินได้ปี 66 ก่อนหมดเขต สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 9 เม.ย.2567 นี้เท่านั้น

      แจ้งเตือนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย สำหรับการยืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2566 ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ

 • ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567 (หมดเขตยื่นแล้ว ณ วันนี้!!)
 • ยื่นแบบออนไลน์ ผ่านระบบ e-filing ได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2567 

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจและ Checklist ตัวเองก่อนส่งยื่นภาษีในโค้งสุดท้ายนี้กัน “แต่หากมีการยื่นภาษีล่าช้าเกินกำหนดเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท” ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้ และต้องไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระภาษี พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

right-arrow

Checklist ความพร้อมก่อนการยื่นภาษี 

right-arrow

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษีออนไลน์

 1. หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
 2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ททั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

right-arrow

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร คลิกhttps://efiling.rd.go.th/rd-cms/  จากนั้นเลือก “ยื่นออนไลน์”
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้กด “ยื่นแบบออนไลน์” ส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนยื่นแบบออนไลน์
 3. หน้าจอเข้าสู่ระบบ “กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร” หรือชื่อผู้ใช้งาน (เลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ จากนั้น “กดเข้าสู่ระบบ
 4. จากนั้น ระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วยระบบ “OTP เพื่อยืนยันตัวตน” ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อส่งรหัส OTP
 5. เมื่อได้รับรหัส OTP และกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยัน
 6. ระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กด “ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91” ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี
  ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91
  ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91
 7. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย จากนั้นเลือกกด “ถัดไป
 8. ระบบแสดงหน้ารายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุนและรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ “ระบุข้อมูล
  ระบบแสดงหน้ารายได้
 9. ใส่รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกด “บันทึก
 10. ระบบจะพากลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ให้ “ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง“ว่าถูกต้องหรือไม่ (หากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ให้กรอกให้ครบถ้วน) จากนั้นกดถัดไป
 11. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เรามีในปี 2566 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
  • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มออมเงินและลงทุน
  • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
  • กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนบริจาค
   (กรอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หรือใครที่มีการออมการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี)
   ยื่นภาษีออนไลน์
 12. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 13. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันการยื่นแบบ” เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในขั้นตอนการจัดส่งใบกำกับภาษีจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ คือ

 1. ค่าซองเอกสาร
 2. ค่าส่งเอกสาร

(อาจจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอย่างอื่นได้อีก เช่น ค่าพนักงานส่งเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ในการติดตามเอกสาร)

        จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนของการทำใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษนั้นมีค่าใช้จ่ายใดบ้าง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แอบแฝง ขึ้นอยู่กับขั้นตอนและวิธีการแต่ละองค์กร จากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้หลายๆ องค์กรให้ความสนใจกับระบบ e-Tax invoice ที่จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

        สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ e-Tax Invoice กับกรมสรรพากรได้ที่ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top