SERVICES

GETINVOICE RELEASE NOTES

release note icon

Version 22.4.f0880

10 December 2022

New Features

(1) รายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

(2) สามารถเลือกแสดงลายน้ำ (Water mark) สำหรับเอกสารที่ยังไม่ได้รีวิว (draft) และเอกสารที่ถูก reject โดยแจ้งความประสงค์มาที่ AppSupport@ginkgosoft.co.th

(3) เพิ่มเครื่องหมาย (flag) “Don’t Send” ที่ด้านหน้ารายการข้อมูล ในหน้าจอ Send to Buyer

(4) ที่หน้าจอ Dashboard แสดงจำนวนวันก่อน certificate หมดอายุ (cert. exp.) รวมถึงจำนวนวันที่เกินวันหมดอายุ และ มี notification แจ้งเตือนก่อน วันหมดอายุ 1 สัปดาห์

(5) สามารถ upload attachment file เพิ่มที่หน้าจอระบบ GetInvoice , โดยระบบจะส่ง email แนบ link ให้กับผู้รับเพื่อทำการ Download

(6) เพิ่ม option เปิด-ปิด notification

(7) สามารถ preview PDF ที่หน้า Send to RD

(8) เพิ่ม filter แสดงเอกสาร type = sign ที่เมนู Send to buyer และ Transactions

(9) สามารถ Grouping email by buyer branch code

(10) เพิ่มเงื่อนไขสิทธิ์โดย 1 user สามารถอยู่ได้หลาย department

(11) สร้าง zip file จากเอกสาร PDF และ ใส่รหัสผ่านที่ zip file ตอนส่งอีเมลหาผู้ซื้อ

(12) สามารถกำหนดข้อความ SMS Message สำหรับผู้รับแต่ละราย โดยกำหนดในไฟล์ Delivery

(13) เพิ่มฟิลด์ status ใน API check response -> review invoice, send to rd, send to buyer ตามเงื่อนไขดังนี้

(14) เพิ่ม column generate XML ใน input file ใช้สำหรับบอกว่าต้องการ genenerate xml หรือไม่ ตามเงื่อนไขดังนี้

(15) สำหรับรายการที่ระบุข้อมูลใน column SEND_TO_RD ใน input file เป็น false/n/no ระบบจะไม่ validate xml ของรายการนั้น

(16) เพิ่มจำนวน max digit สำหรับ Unit price และ Quantity เป็น 5 digits

(17) เพิ่ม config decimal place ในการสร้าง invoice แต่ละใบ (เลือก 2 หรือ 4 digits)

(18) หน้าจอ Send to buyer และ Send to RD เพิ่มคำสั่ง Export report as CSV

Fixed

 • เพิ่ม config notify review invoice และ แยกส่งตามแต่ละ department
 • ผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มสามารถแก้ไขข้อมูลของใบกำกับภาษีที่ผู้อื่นสร้าง ในหน้าจอ Key-In
 • กรณีรายการ transaction ที่เป็น type other ไม่สามารถกด disapprove ได้, แก้ไขให้กดได้แล้ว
 • กรณีกด reject all ในหน้า review invoice ที่ status ไม่แสดงชื่อผู้ที่ทำการ reject, แก้ไขให้แสดงแล้ว

Version 22.4.71F3B

22 October 2022

New Features

(1) รายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • สามารถซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ

(2) Cookie Consent (ด้านล่างขวาของหน้าจอ)

 • เมื่อเปิดใช้งานผ่านบราวเซอร์ครั้งแรก จะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูล ขอใช้ cookie และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน โดยสามารถกดอ่านนโยบายของบริษัทได้จาก URL ดังกล่าว

(3) Config default filter

 • ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย สามารถบันทึกการแสดงข้อมูลบนหน้าจอโดย default ให้แสดงข้อมูลบริษัทที่ต้องการได้ตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน

Improve

(1) ปรับปรุง UI ของหน้าจอ CREATE AN INVOICE

 • แสดงสถานะ (Status) ของเอกสารในแต่ละขั้นตอนการทำงาน
 • แสดงสถานะการนำส่ง RD และ Buyer (Email, SMS)
 • แสดง Create by (ผู้สร้างเอกสาร)
 • เมนู Edit สำหรับผู้สร้างสามารถแก้ไขเอกสาร Draft หรือ Generated ที่ยังไม่ได้ถูกส่งให้กับ Buyer
 • เมนู Copy สำหรับคัดลอกเอกสาร
 • เมนู Delete สามารถลบเอกสารที่สถานะเป็น Draft เท่านั้น
 • สามารถสั่ง Re-Generate PDF เอกสารที่ยังไม่ถูกส่งหา Buyer ได้ *ระบบมีการคิดค่า Transaction เพิ่มเติม
 • ปรับปรุง UI ส่วน Setting

(2) Email

 • การส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบ จะส่งเป็นลิงก์ทั้งหมด, ช่วยให้ผู้รับอีเมลประหยัดพื้นที่ในกล่องรับอีเมล
 • Config grouping email by buyer tax id ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย จะได้รับอีเมลแยกตามแต่ละบริษัทที่ดูแล เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดำเนินการ

(3) Review Invoice & Send to Buyer

 • View attachment file แสดงรายชื่อไฟล์ในหน้าจอ pop up

(4) สามารถกำหนด Digital Signature เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

(5) Corporate admin สามารถกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้งานใน Corporate ได้

Fixed

 • แก้ปัญหาการอับโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น SFTP แล้วได้ไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์
 • กระจายการอับโหลดไฟล์ขึ้น zDOX ให้ผู้ใช้ทุกรายอย่างทั่วถึง ไม่ต้องรอผู้ใช้รายอื่นที่ใช้เวลานาน
 • แก้ไขปัญหาการอ่านไฟล์ CSV โดยยึดตามมาตรฐาน RFC-4180
 • ปรับปรุงรายงานภาษีขาย ให้แสดงเฉพาะรายการที่นำส่งสรรพากรเท่านั้น

Version 22.518.d14e

27 May 2022

New Features

(1) การแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษี

 • หน้าจอแบบฟอร์มขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้า (ผู้ขายเป็นผู้จัดส่ง URL ให้กับลูกค้าเอง เช่น ใช้ QR-code หรือ สร้าง link บนหน้าจอต่างๆ)
 • หน้าจอ Verify Invoice สำหรับ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้า Request มา และ Export Report เป็น CSV
 • กรณีออกใบใหม่แทนใบเดิม ทางพนักงานจะทำการกรอกข้อมูลสำหรับการออกใบใหม่แทนใบเดิม เช่น เลขที่เอกสารใหม่, วันที่ออกเอกสารใหม่
 • Weekly Report สรุปจำนวนรายการที่ลูกค้า Request เข้ามาในสัปดาห์นั้น
 • หน้าจอขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับพนักงาน

(2) เพิ่ม Input File

 • นำส่ง Email ด้วยเมลของผู้ขายโดยเพิ่มข้อมูล Seller Email พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูล Password และ Password Hint (รหัสช่วยจำ)เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งรหัสผ่านได้
 • เพิ่มข้อมูล TEMPLATE_KEY เพื่อใช้ระบุ Template Key ที่ต้องการใช้ในรายการนั้นๆ โดยค่า Template Key สามารถหาได้จากหน้าจอ Data Mapping
 • สำหรับ Format Excel ,CSV และ JSON เพิ่มข้อมูล allowance total, charge total
 • เพิ่มการตรวจสอบ Tax ID จากไฟล์นำเข้า

(3) email

 • เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถ Reply email กลับไปที่ผู้ขายได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน App support ของกิงโกะซอฟท์ ด้วยการเพิ่ม Config Reply To (ตั้งค่าการตอบกลับถึง) ในหน้า Output email

(4) Attachment Files

 • สามารถนำส่ง Email และ SMS พร้อมไฟล์แนบด้วย link zDOX
 • เพิ่มการตั้งค่า Email Output ว่าต้องการรับไฟล์แนบเป็นลิงค์ หรือแนบไปกับอีเมล

(5) General

 • ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจสอบเอกสารซ้ำ (duplicate) จากเดิมจะเช็คที่ Type, No และ Date ของเอกสาร เปลี่ยนเป็นตรวจสอบแค่ Type กับ No. เท่านั้น
 • หน้าจอ Send to Buyer ได้รวมปุ่ม Send All เข้ากับปุ่ม Send Email และ Send SMS โดยเพิ่มการยืนยันอีกขั้นด้วย Confirm Dialog เพื่อลดความผิดพลาด จากผู้ใช้งานกดผิด

(6) Admin

 • เพิ่มปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารในรูปแบบไฟล์ excel ในหน้า Dashboard ของแอดมิน
 • เพิ่มปุ่ม Clear User Session

(7) Performance Improvement

 • เพิ่มการค้นหาในช่องค้นหา Corporate
 • ช่อง search เพิ่ม dropdown เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 • หน้าจอ RD MESSAGE เพิ่ม default filter: timestamp ‘Today so far’

Fixed

 • [Ticket #GGS202200873]: แก้ไขคิวอัปโหลดเอกสารขึ้น zDOX ต้องรอนานเนื่องจาก job ก่อนหน้ามีจำนวนรายการเยอะ
 • [Ticket #GGS202200990]: Report send to buyer กรณีส่งอีเมลไม่สำเร็จ (Action: bounce) column error message ไม่แสดงข้อความ
 • [Ticket #GGS202201030]: Problem ISUZU Pending Delivery file
 • เอกสาร sign เคสเลือก Require RD Approval before send to seller/buyer เนื่องจากเอกสาร sign ไม่ต้องนำส่งสรรพากร สามารถส่งให้ seller/buyer ได้เลย
 • Fix หารหัสที่อยู่ภาษาอังกฤษไม่เจอ กรณีภาษาอังกฤษเขียนได้หลายแบบ
 • Fix ระบบไม่แจ้ง error กรณี input file ไม่มี line items
 • Fix error ตอนจัดรูปแบบเบอร์โทรเพื่อนำส่งสรรพากร
 • [Admin] column send_by ในส่วน detail send email, send SMS แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • [Admin] Config custom SMTP server ไม่ต้องกำหนด pricing model ส่วนของ email
 • ปรับการเช็คเงื่อนไขรายการ duplicate สำหรับรายการที่ถูก Regen
 • [Review Invoice] แก้ไขการส่ง email แบบ grouping กรณีตั้งส่ง email auto และ ตั้ง review invoice ไว้
 • Fix bug login
  1. ผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้ logout
  2. ผู้ใช้ เปลี่ยน url เป็น /login แล้วทำการ login ด้วย user ใหม่
  3. ระบบยังจำ user ที่ login ก่อนหน้า
 • Fix bug กรณี generate file แบบ raw data – Email process result column file name จะต้องแสดงเป็นคำว่า <no name>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม