getInvoice Release Notes

Version
22.518.d14e

27 May 2022

New Features

1. การแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษี

 • หน้าจอแบบฟอร์มขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้า (ผู้ขายเป็นผู้จัดส่ง URL ให้กับลูกค้าเอง เช่น ใช้ QR-code หรือ สร้าง link บนหน้าจอต่างๆ)
 • หน้าจอ Verify Invoice สำหรับ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้า Request มา และ Export Report เป็น CSV
 • กรณีออกใบใหม่แทนใบเดิม ทางพนักงานจะทำการกรอกข้อมูลสำหรับการออกใบใหม่แทนใบเดิม เช่น เลขที่เอกสารใหม่, วันที่ออกเอกสารใหม่
 • Weekly Report สรุปจำนวนรายการที่ลูกค้า Request เข้ามาในสัปดาห์นั้น
 • หน้าจอขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับพนักงาน

2. เพิ่ม Input File

 • นำส่ง Email ด้วยเมลของผู้ขายโดยเพิ่มข้อมูล Seller Email พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูล Password และ Password Hint (รหัสช่วยจำ)เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งรหัสผ่านได้
 • เพิ่มข้อมูล TEMPLATE_KEY เพื่อใช้ระบุ Template Key ที่ต้องการใช้ในรายการนั้นๆ โดยค่า Template Key สามารถหาได้จากหน้าจอ Data Mapping
 • สำหรับ Format Excel ,CSV และ JSON เพิ่มข้อมูล allowance total, charge total
 • เพิ่มการตรวจสอบ Tax ID จากไฟล์นำเข้า

3. email

 • เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถ Reply email กลับไปที่ผู้ขายได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน App support ของกิงโกะซอฟท์ ด้วยการเพิ่ม Config Reply To (ตั้งค่าการตอบกลับถึง) ในหน้า Output email

4. Attachment Files

 • สามารถนำส่ง Email และ SMS พร้อมไฟล์แนบด้วย link zDOX
 • เพิ่มการตั้งค่า Email Output ว่าต้องการรับไฟล์แนบเป็นลิงค์ หรือแนบไปกับอีเมล

5. General

 • ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจสอบเอกสารซ้ำ (duplicate) จากเดิมจะเช็คที่ Type, No และ Date ของเอกสาร เปลี่ยนเป็นตรวจสอบแค่ Type กับ No. เท่านั้น
 • หน้าจอ Send to Buyer ได้รวมปุ่ม Send All เข้ากับปุ่ม Send Email และ Send SMS โดยเพิ่มการยืนยันอีกขั้นด้วย Confirm Dialog เพื่อลดความผิดพลาด จากผู้ใช้งานกดผิด

6. Admin

 • เพิ่มปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารในรูปแบบไฟล์ excel ในหน้า Dashboard ของแอดมิน
 • เพิ่มปุ่ม Clear User Session

7. Performance Improvement

 • เพิ่มการค้นหาในช่องค้นหา Corporate
 • ช่อง search เพิ่ม dropdown เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 • หน้าจอ RD MESSAGE เพิ่ม default filter: timestamp ‘Today so far’

Fixed

 • [Ticket #GGS202200873]: แก้ไขคิวอัปโหลดเอกสารขึ้น zDOX ต้องรอนานเนื่องจาก job ก่อนหน้ามีจำนวนรายการเยอะ
 • [Ticket #GGS202200990]: Report send to buyer กรณีส่งอีเมลไม่สำเร็จ (Action: bounce) column error message ไม่แสดงข้อความ
 • [Ticket #GGS202201030]: Problem ISUZU Pending Delivery file
 • เอกสาร sign เคสเลือก Require RD Approval before send to seller/buyer เนื่องจากเอกสาร sign ไม่ต้องนำส่งสรรพากร สามารถส่งให้ seller/buyer ได้เลย
 • Fix หารหัสที่อยู่ภาษาอังกฤษไม่เจอ กรณีภาษาอังกฤษเขียนได้หลายแบบ
 • Fix ระบบไม่แจ้ง error กรณี input file ไม่มี line items
 • Fix error ตอนจัดรูปแบบเบอร์โทรเพื่อนำส่งสรรพากร
 • [Admin] column send_by ในส่วน detail send email, send SMS แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • [Admin] Config custom SMTP server ไม่ต้องกำหนด pricing model ส่วนของ email
 • ปรับการเช็คเงื่อนไขรายการ duplicate สำหรับรายการที่ถูก Regen
 • [Review Invoice] แก้ไขการส่ง email แบบ grouping กรณีตั้งส่ง email auto และ ตั้ง review invoice ไว้
 • Fix bug login
  1. ผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้ logout
  2. ผู้ใช้ เปลี่ยน url เป็น /login แล้วทำการ login ด้วย user ใหม่
  3. ระบบยังจำ user ที่ login ก่อนหน้า
 • Fix bug กรณี generate file แบบ raw data – Email process result column file name จะต้องแสดงเป็นคำว่า <no name>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม