getInvoice Release Notes

Version
22.4.71f3b

22 October 2022

New Features

1. Masking sensitive data (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์)

 • สามารถซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ไม่ให้แสดงบนหน้าจอ

2. Cookie Consent (ด้านล่างขวาของหน้าจอ)

 • เมื่อเปิดใช้งานผ่านบราวเซอร์ครั้งแรก จะขอความยินยอมจากผู้ใช้งานในการจัดเก็บข้อมูล ขอใช้ cookie และข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน โดยสามารถกดอ่านนโยบายของบริษัทได้จาก URL ดังกล่าว

3. Config default filter

 • ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย สามารถบันทึกการแสดงข้อมูลบนหน้าจอโดย default ให้แสดงข้อมูลบริษัทที่ต้องการได้ตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน

Improve

1. ปรับปรุง UI ของหน้าจอ CREATE AN INVOICE

 • แสดงสถานะ (Status) ของเอกสารในแต่ละขั้นตอนการทำงานดังนี้
  • Draft: เอกสารร่าง ยังไม่ถูก Generate
  • Generated: เอกสารถูก Generate เรียบร้อยแล้ว
  • Duplicated: เอกสารที่มีประเภทและเลขที่เอกสารซ้ำ
 • แสดงสถานะการนำส่ง RD และ Buyer (Email, SMS)
 • แสดง Create by (ผู้สร้างเอกสาร)
 • เมนู Edit สำหรับผู้สร้างสามารถแก้ไขเอกสาร Draft หรือ Generated ที่ยังไม่ได้ถูกส่งให้กับ Buyer
 • เมนู Copy สำหรับคัดลอกเอกสาร
 • เมนู Delete สามารถลบเอกสารที่สถานะเป็น Draft เท่านั้น
 • สามารถสั่ง Re-Generate PDF เอกสารที่ยังไม่ถูกส่งหา Buyer ได้ *ระบบมีการคิดค่า Transaction เพิ่มเติม
 • ปรับปรุง UI ส่วน Setting
  • สามารถกำหนด Default Value ได้ที่ Tab ; Default Value
  • สามารถกำหนด Running Number สำหรับสร้างเลข Document No. อัตโนมัติ ได้ที่ Tab : Running Number ถึง 4 รูปแบ
  • เปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับการกำหนดตัวเลือก Tax Inclusive และ Tax Exclusive

2. Email

 • การส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบ จะส่งเป็นลิงก์ทั้งหมด, ช่วยให้ผู้รับอีเมลประหยัดพื้นที่ในกล่องรับอีเมล
 • Config grouping email by buyer tax id ผู้ใช้งานที่ดูแลเอกสารภาษีของหลายบริษัทย่อย จะได้รับอีเมลแยกตามแต่ละบริษัทที่ดูแล เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดำเนินการ

3. Review Invoice & Send to Buyer

 • View attachment file แสดงรายชื่อไฟล์ในหน้าจอ pop up

4. สามารถกำหนด Digital Signature เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

5. Corporate admin สามารถกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้งานใน Corporate ได้

Fixed

 • แก้ปัญหาการอับโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น SFTP แล้วได้ไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์
 • กระจายการอับโหลดไฟล์ขึ้น zDOX ให้ผู้ใช้ทุกรายอย่างทั่วถึง ไม่ต้องรอผู้ใช้รายอื่นที่ใช้เวลานาน
 • แก้ไขปัญหาการอ่านไฟล์ CSV โดยยึดตามมาตรฐาน RFC-4180
 • ปรับปรุงรายงานภาษีขาย ให้แสดงเฉพาะรายการที่นำส่งสรรพากรเท่านั้น

Version
22.518.d14e

27 May 2022

New Features

1. การแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษี

 • หน้าจอแบบฟอร์มขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้า (ผู้ขายเป็นผู้จัดส่ง URL ให้กับลูกค้าเอง เช่น ใช้ QR-code หรือ สร้าง link บนหน้าจอต่างๆ)
 • หน้าจอ Verify Invoice สำหรับ ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้า Request มา และ Export Report เป็น CSV
 • กรณีออกใบใหม่แทนใบเดิม ทางพนักงานจะทำการกรอกข้อมูลสำหรับการออกใบใหม่แทนใบเดิม เช่น เลขที่เอกสารใหม่, วันที่ออกเอกสารใหม่
 • Weekly Report สรุปจำนวนรายการที่ลูกค้า Request เข้ามาในสัปดาห์นั้น
 • หน้าจอขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับพนักงาน

2. เพิ่ม Input File

 • นำส่ง Email ด้วยเมลของผู้ขายโดยเพิ่มข้อมูล Seller Email พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูล Password และ Password Hint (รหัสช่วยจำ)เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งรหัสผ่านได้
 • เพิ่มข้อมูล TEMPLATE_KEY เพื่อใช้ระบุ Template Key ที่ต้องการใช้ในรายการนั้นๆ โดยค่า Template Key สามารถหาได้จากหน้าจอ Data Mapping
 • สำหรับ Format Excel ,CSV และ JSON เพิ่มข้อมูล allowance total, charge total
 • เพิ่มการตรวจสอบ Tax ID จากไฟล์นำเข้า

3. email

 • เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถ Reply email กลับไปที่ผู้ขายได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน App support ของกิงโกะซอฟท์ ด้วยการเพิ่ม Config Reply To (ตั้งค่าการตอบกลับถึง) ในหน้า Output email

4. Attachment Files

 • สามารถนำส่ง Email และ SMS พร้อมไฟล์แนบด้วย link zDOX
 • เพิ่มการตั้งค่า Email Output ว่าต้องการรับไฟล์แนบเป็นลิงค์ หรือแนบไปกับอีเมล

5. General

 • ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการตรวจสอบเอกสารซ้ำ (duplicate) จากเดิมจะเช็คที่ Type, No และ Date ของเอกสาร เปลี่ยนเป็นตรวจสอบแค่ Type กับ No. เท่านั้น
 • หน้าจอ Send to Buyer ได้รวมปุ่ม Send All เข้ากับปุ่ม Send Email และ Send SMS โดยเพิ่มการยืนยันอีกขั้นด้วย Confirm Dialog เพื่อลดความผิดพลาด จากผู้ใช้งานกดผิด

6. Admin

 • เพิ่มปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารในรูปแบบไฟล์ excel ในหน้า Dashboard ของแอดมิน
 • เพิ่มปุ่ม Clear User Session

7. Performance Improvement

 • เพิ่มการค้นหาในช่องค้นหา Corporate
 • ช่อง search เพิ่ม dropdown เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 • หน้าจอ RD MESSAGE เพิ่ม default filter: timestamp ‘Today so far’

Fixed

 • [Ticket #GGS202200873]: แก้ไขคิวอัปโหลดเอกสารขึ้น zDOX ต้องรอนานเนื่องจาก job ก่อนหน้ามีจำนวนรายการเยอะ
 • [Ticket #GGS202200990]: Report send to buyer กรณีส่งอีเมลไม่สำเร็จ (Action: bounce) column error message ไม่แสดงข้อความ
 • [Ticket #GGS202201030]: Problem ISUZU Pending Delivery file
 • เอกสาร sign เคสเลือก Require RD Approval before send to seller/buyer เนื่องจากเอกสาร sign ไม่ต้องนำส่งสรรพากร สามารถส่งให้ seller/buyer ได้เลย
 • Fix หารหัสที่อยู่ภาษาอังกฤษไม่เจอ กรณีภาษาอังกฤษเขียนได้หลายแบบ
 • Fix ระบบไม่แจ้ง error กรณี input file ไม่มี line items
 • Fix error ตอนจัดรูปแบบเบอร์โทรเพื่อนำส่งสรรพากร
 • [Admin] column send_by ในส่วน detail send email, send SMS แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • [Admin] Config custom SMTP server ไม่ต้องกำหนด pricing model ส่วนของ email
 • ปรับการเช็คเงื่อนไขรายการ duplicate สำหรับรายการที่ถูก Regen
 • [Review Invoice] แก้ไขการส่ง email แบบ grouping กรณีตั้งส่ง email auto และ ตั้ง review invoice ไว้
 • Fix bug login
  1. ผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้ logout
  2. ผู้ใช้ เปลี่ยน url เป็น /login แล้วทำการ login ด้วย user ใหม่
  3. ระบบยังจำ user ที่ login ก่อนหน้า
 • Fix bug กรณี generate file แบบ raw data – Email process result column file name จะต้องแสดงเป็นคำว่า <no name>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม