You are currently viewing มาตรการภาษี e-Tax Invoice (เที่ยวเมืองรอง)

มาตรการภาษี e-Tax Invoice (เที่ยวเมืองรอง)

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2567 โดยการใช้หลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 นี้เท่านั้น!!

right-arrow

บุคคลธรรมดาได้ประโยชน์อย่างไรกับมาตรการภาษีนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ที่จ่ายให้แก่

 • ค่าบริการท่อเที่ยว (แพ็คเกจทัวร์ต่างๆ)
 • ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท
 • ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย
 • ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม

โดยทั้งหมดนี้ ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

getInvoice ทำให้ e-tax Invoice เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ!!!

right-arrow

นิติบุคคลได้ประโยชน์อย่างไรกับมาตรการภาษีนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี นิติบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง

 • หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
 • หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า นอกเหนือจากเมืองรองหรือไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใด

ค่าใช้จ่ายที่เข้าร่วมมาตรการ

 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอมรบสัมมนาภายในประเทศที่จัดให้แก่ลูกจ้าง ได้แก่
 • ค่าห้องสัมมนา
 • ค่าห้องพัก
 • ค่าขนส่ง
 • รายจ่ายอื่นๆ
 • ค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนา

ทั้งหมดนี้ ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) หรือ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

right-arrow

จังหวัดเที่ยวเมืองรอง มีกี่จังหวัด ??

จังหวัดท่องเที่ยวรองมีทั้งหมด 55 จังหวัด ดังนี้

 • ภาคเหนือ 16 จังหวัด

ได้แก่ เชียงราย, พิษณุโลก, ตาก, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, สุโขทัย, ลำพูน, อุตรดิตถ์, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, แพร่, น่าน, กำแพงเพชร, อุทัยธานี และพะเยา

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

ได้แก่ อุดรธานี, อุบลราชธานี, หนองคาย, เลย, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, สกลนคร, นครพนม, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, บึงกาฬ, กาฬสินธุ์, ยโสธร, หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

 • ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 12 จังหวัด

ได้แก่ ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, สระแก้ว, ตราด, จันทบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, ปราจีนบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง และสิงห์บุรี

 • ภาคใต้ 9 จังหวัด

ได้แก่ นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ชุมพร, ระนอง, นราธิวาส, ยะลา และปัตตานี

right-arrow

เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่บางอำเภอในอีก 15 จังหวัด

 • จังหวัด กระบี่

ได้แก่ อำเภอเขาพนม, อำเภอปลายพระยา, อำเภอลำทับ

 • จังหวัด กาญจนบุรี

ได้แก่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย,  อำเภอท่าม่วง, อำเภอท่ามะกา, อำเภอบ่อพลอย, อำเภอพนมทวน, อำเภอเลาขวัญ, อำเภอหนองปรือ, อำเภอห้วยกระเจา

 • จังหวัด ขอนแก่น

ได้แก่ อำเภอกระนวน, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอโคกโพธิ์ไชย, อำเภอชนบท, อำเภอชุมแพ, อำเภอซำสูง, อำเภอน้ำพอง, อำเภอโนนศิลา, อำเภอบ้านไผ่, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอบ้านแฮด, อำเภอเปือยน้อย, อำเภอพระยืน, อำเภอพล, อำเภอภูผาม่าน, อำเภอภูเวียง, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอ แวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอสีชมพู, อำเภอหนองนาคำ, อำเภอหนองเรือ, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภออุบลรัตน์

 • จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ได้แก่ อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอแปลงยาว, อำเภอราชสาส์น, อำเภอสนามชัยเขต

 • จังหวัด ชลบุรี

ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอบ่อทอง, อำเภอบ้านบึง, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง, อำเภอหนองใหญ่

 • จังหวัด เชียงใหม่

ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา,  อำเภอไชยปราการ, อำเภอดอยเต่า, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอพร้าว, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอแม่แตง, อำเภอแม่วาง, อำเภอแม่อาย, อำเภอเวียงแหง, อำเภอสะเมิง, อำเภอสันทราย, อำเภอสันป่าตอง, อำเภอสารภี, อำเภออมก๋อย, อำเภอฮอด

 • จังหวัด นครราชสีมา

ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอคง, อำเภอครบุรี, อำเภอจักราช, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอชุมพวง, อำเภอโชคชัย, อำเภอด่านขุนทด, อำเภอเทพารักษ์, อำเภอโนนแดง, อำเภอโนนไทย, อำเภอโนนสูง, อำเภอบัวลาย, อำเภอบัวใหญ่, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอประทาย, อำเภอปักธงชัย, อำเภอพระทองคำ, อำเภอพิมาย, อำเภอเมืองยาง, อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอวังน้ำเขียว, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสีดา, อำเภอสูงเนิน, อำเภอเสิงสาง, อำเภอหนองบุญมาก, อำเภอห้วยแถลง

 • จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, อำเภอกุยบุรี, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย

 • จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ได้แก่ อำเภอท่าเรือ, อำเภอนครหลวง, อำเภอบางซ้าย, อำเภอบางบาล, อำเภอ บางปะหัน, อำเภอบ้านแพรก, อำเภอผักไห่, อำเภอภาชี, อำเภอมหาราช, อำเภอลาดบัวหลวง, อำเภอวังน้อย, อำเภอเสนา, อำเภออุทัย

 • จังหวัด พังงา

ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา, อำเภอกะปง, อำเภอคุระบุรี, อำเภอทับปุด, อำเภอท้ายเหมือง, อำเภอเกาะยาว, อำเภอตะกั่วทุ่ง

 • จังหวัด เพชรบุรี

ได้แก่ อำเภอบ้านลาด, อำเภอหนองหญ้าปล้อง

 • จังหวัด ระยอง

ได้แก่ อำเภอเขาชะเมา, อำเภอนิคมพัฒนา, อำเภอบ้านค่าย, อำเภอบ้านฉาง, อำเภอปลวกแดง, อำเภอวังจันทร์

 • จังหวัด สงขลา

ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอคลองหอยโข่ง, อำเภอควนเนียง, อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา, อำเภอนาทวี, อำเภอนาหม่อม, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอระโนด, อำเภอรัตภูมิ, อำเภอสทิงพระ, อำเภอสะเดา, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอสิงหนคร

 • จังหวัด สระบุรี

ได้แก่ อำเภอแก่งคอย, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอดอนพุด, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอวังม่วง, อำเภอวิหารแดง, อำเภอหนองแค, อำเภอหนองแซง, อำเภอหนองโดน

 • จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ได้แก่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอเคียนซา, อำเภอชัยบุรี, อำเภอไชยา, อำเภอดอนสัก, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอพระแสง, อำเภอพุนพิน, อำเภอวิภาวดี, อำเภอเวียงสระ

right-arrow

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถออก e-Tax Invoice & e-Receipt ได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร https://etax.rd.go.th/ETAXSEARCH/

ที่มา : กรมสรรพากร, Sanook.com