You are currently viewing เจ้าสัวซีพี เสนอให้การทำสัญญา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ

เจ้าสัวซีพี เสนอให้การทำสัญญา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ

  • Post author:
  • Post category:e-tax invoice

       นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งติดอันดับ 1 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจดหมายเปิดผนึกจอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายศุภชัย ระบุว่า นับว่าเป็นความหลักแหลมของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ทำหนังสือเชิญผู้นำกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เปรียบรัฐบาลเสมือนเป็นฝ่าย “หยิน” เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ดูแลกฎระเบียบ กำกับและ ออกนโยบายมาช่วยแก้ปัญหา ขณะที่ภาคเอกชนเป็นเหมือน “หยาง” เนื่องจากภาคเอกชนมีกลไกครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่รายย่อย ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการค้า ไล่มาจนถึงเอสเอ็มอี และผู้ร่วมทุนรายใหญ่ จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสะท้อนปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) กล่าวว่า ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลจัดทำยุทธศาสตร์เสนอรัฐบาล เพื่อสร้าง BigData ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นทางเลือกให้แต่ละโรงพยาบาล นำข้อมูลใช้รักษาผู้ป่วย การร่วมกันจัดทำระบบทดสอบ ไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดย้อนกลับมา สร้างความเสียหายกับภาคธุรกิจ การพัฒนาวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม ประชาชน และภาคธุรกิจ 
       สำหรับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ กทม.และการประกาศเคอร์ฟิว ทำให้หลายหน่วยงานต้องทำงานจากที่บ้าน เพื่อให้เกิดการประชุมงาน จัดประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียน หรือประชุมด้านต่าง ๆ เดินหน้าต่อไป โดยไม่ติดขัดและถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ “จึงเสนอให้การทำสัญญา การลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร E-Document เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ” 
       เนื่องจากปัจจุบันเอกสารกระดาษเป็นเอกสารหลักในการทำสัญญา หลังจากวิกฤติโควิด-19 “ควรกลับด้านให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร E-Document เป็นเอกสารหลักแทนกระดาษ รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอีกหลายด้านต้องให้การคุ้มครอง เพื่อผลักกันให้มีการแก้ไขกฎหมายอีกหลายด้าน”

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวไทย