You are currently viewing สิงคโปร์ชี้ระบบยืนยันตัวตนคือหัวใจของรัฐบาลดิจิทัล
etax AWS event

สิงคโปร์ชี้ระบบยืนยันตัวตนคือหัวใจของรัฐบาลดิจิทัล

งาน AWS Public Sector Summit ที่สิงคโปร์ Tan Kok Yam รองเลขาธิการสำนักงานโครงการ Smart Nation และรัฐบาลดิจิตอลของสิงคโปร์ บรรยายถึงการใช้งานคลาวด์เพื่อสร้างบริการให้กับผู้ใช้ซึ่งมีทั้งประชาชนและบริษัท พร้อมกับเปิดเผยแผนการเปิดบริการใหม่ภายในปี 2020

Tan ระบุว่าแนวทางของสิงคโปร์ คือการวางรากฐานของรัฐบาลดิจิตอลด้วยระบบยืนยันตัวตนประชาชนออนไลน์เป็นอย่างแรก โดยระบบล็อกอินกลางของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ชื่อว่า SingPass นั้นเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2003 และมีการอัพเกรดอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยปี 2015 เริ่มใช้การล็อกอินสองขั้นตอน, ปี 2016 เปิดบริการแชร์ข้อมูลพื้นฐาน MyInfo และบริการล็อกอินสำหรับองค์กร CorpPass, ปี 2018 ก็รองรับการล็อกอินบนโทรศัพท์มือถือ, และปีหน้าจะเปิดให้ภาคเอกชนสามารถขอล็อกอินผู้ใช้ด้วย SingPass ได้ ทำให้บริการกลายเป็นโครงสร้างยืนยันตัวตนของชาติ (National Digital ID – NDI) เต็มรูปแบบ

เขาระบุว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็นจุดยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ แล้วจึงเปิดให้เอกชนเข้ามาเชื่อมต่อได้ โดยตอนนี้ NDI มีบริการเพิ่มเติมหลายอย่าง ได้แก่

  • ระบบแชร์ข้อมูล MyInfo เปิดทางให้ประชาชนลงทะเบียนบริการด้วยคลิกด้วย จากการแชร์ข้อมูลจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้
  • ล็อกอินจากโทรศัพท์โดยไม่ต้องพิมพ์ แต่ใช้การสแกน QR แทน
  • ใช้ SingPass ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนเพื่อพิสูจน์ตัวตน
  • เปิดทางรัฐบาลแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องไปยังประชาชนได้ทางแอป SingPass Mobile
  • บริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เพื่อยืนยันว่าได้ไปแสดงตัว (proof of presence) จะเปิดบริการในปีนี้
  • บริการเซ็นเอกสาร ทำให้สามารถลงนามไร้กระดาษโดยมีความน่าเชื่อถือสูง ทั้งการยืนยันตัวตนผู้ลงนามและความถูกต้องของเอกสาร จะเปิดตัวในกลางปี 2020
  • บริการมอบอำนาจ ทำให้ประชาชนที่ไม่สะดวกทำธุรกรรมบางอย่าง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนได้ จะเปิดตัวในกลางปี 2020

เน้นความจำเป็นของ “ผู้ใช้” ก่อน

หลังจากสามารถยืนยันตัวตนประชาชนในช่องทางดิจิตอลได้แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์พยายามลดความจำเป็นที่ประชาชนต้องเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่นเดิมเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมา ผู้ปกครองต้องติดต่อ 4 หน่วยงาน เพื่อแจ้งเกิด, แจ้งขอสิทธิประโยชน์การมีบุตร, ฉีดวัคซีน, ไปจนถึงการหาสถานรับเลี้ยงเด็ก บริการเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งกระบวนการผ่านทางแอป Moment of Life (MOL)

ทางฝั่งบริษัทเองบริการทั้งหมดทางรัฐบาลก็พยายามทำให้เป็นบริการออนไลน์ ตั้งแต่การตั้งบริษัท เช่น การลงทะเบียน, จดหมายเลขผู้เสียภาษี, แจ้งหาคนทำงาน, ยื่นขอใบอนุญาต ไปจนถึงการดำเนินกิจการ เช่น การขอใบอนุญาตทำงาน, การยื่นภาษี ไปจนถึงการเลิกกิจการ

ลดภาระนักพัฒนา เน้นพัฒนาบริการแทนการจัดการโครงสร้าง

ช่วงท้ายของการบรรยาย Tan ระบุถึงแนวทางการพัฒนาที่มีรอบการพัฒนาที่เร็วขึ้นมาก และแทนที่นักพัฒนาจะต้องสนใจกับโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก เขาอยากให้นักพัฒนาทุ่มเวลากับการพัฒนาบริการมากกว่า โดยตอนนี้โครงการ NDI ใช้บริการของ AWS ได้แก่ EC2, KMS, EKS สำหรับจัดการคอนเทนเนอร์, ELB กระจายโหลด, Shield Advance สำหรับป้องกัน DDoS, CloudTrail สำหรับเก็บล็อกเพื่อการตรวจสอบ, และ CloudWatch/GuardDuty เพื่อการมอนิเตอร์ระบบ

ขอบคุณที่มา : Blognone