You are currently viewing ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566

 • Post author:
 • Post category:e-tax invoice

    ช้อปดีมีคืน คือ มาตรการสำคัญที่เป็นตัวชูโรง ที่จะเปิดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินสูงสุด 4 หมื่นบาท คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 -15 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

 • ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก โดยออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร
 • ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท เฉพาะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร
right-arrow

ไขข้อข้องใจว่าสินค้าและบริการที่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้หรือไม่ได้มีอะไรกันบ้าง ??

right-arrow

ช้อปดีมีคืน ซื้อโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง ได้ไหม ?

 • สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อโทรศัพท์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องชำระเงินในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566
right-arrow

ซื้ออาหารสด-เครื่องปรุงได้ไหม ?

 • ของสดและสินค้าทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูป : เช่น ผักสด ผลไม้สด เนื้อหมู เนื้อไก่ สินค้าเหล่านี้ได้รับการยกเว้น VAT อยู่แล้ว จึงนำไปใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้
 • นมจืด : ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพราะนมวัวรสจืดเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT 
 • นมประเภทอื่น ๆ ที่มีการแปรรูปมาแล้ว : เช่น นมที่มีการเติมสี เติมกลิ่นเป็นรสชาติต่าง ๆ อย่างนมช็อกโกแลต นมสตรอว์เบอร์รี นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง นมปราศจากแล็กโทส เป็นสินค้าที่ต้องเสีย VAT จึงนำไปลดหย่อนภาษีได้
right-arrow

จ่ายค่าอาหาร-เครื่องดื่มได้ไหม ?

 •  กรณีร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นร้านที่จด VAT และออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ แต่จะไม่รวมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพราะสุรา ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ไม่สามารถใช้สิทธิได้
right-arrow

เปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่อมรถ เช็กสภาพรถ ได้หรือเปล่า ?

 • การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ แต่ทั้งนี้ การซ่อมรถ เข้าศูนย์ตรวจเช็กสภาพรถ ต้องรับบริการและซ่อมแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
right-arrow

ซื้อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ได้หรือไม่ ?

 • ตามเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
right-arrow

เติมน้ำมันรถยนต์ ใช้สิทธิได้ไหม ?

 • สำหรับช้อปดีมีคืนครั้งนี้สามารถช้สิทธิเติมน้ำมันได้ โดยสถานีบริการน้ำมันนั้นจะต้องสามารถออกใบกำกับภาษีได้
right-arrow

ซื้อประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืนได้ไหม ?

    ทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต จะไม่สามารถใช้ช้อปดีมีคืนได้ แต่เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในหมวดประกันได้ ดังนี้

  • ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
  • ประกันสุขภาพบิดา-มารดา ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
right-arrow

ทำฟัน ทำศัลยกรรม จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือเปล่า ?

 • การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เช่น ทันตกรรม ทำเลสิก ทำศัลยกรรม ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ได้รับการยกเว้น VAT จึงไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
right-arrow

ซื้อบัตร-คูปองเพื่อแลกรับบริการต่าง ๆ ได้ไหม ?

 • สามารถใช้สิทธิได้เมื่อซื้อและใช้บริการในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น แต่ถ้าซื้อบัตรไว้ล่วงหน้าตอนเดือนธันวาคม 2565 แล้วจะไปใช้บริการในเดือนมกราคม 2566 หรือซื้อบัตรเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อไปใช้เดือนมีนาคม แบบนี้ใช้สิทธิไม่ได้
right-arrow

ซื้อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ได้ไหม ?

 • ใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้ เพราะบัตรของขวัญไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
right-arrow

จ่ายค่าที่พักในโรงแรมหรือทัวร์นำเที่ยวได้ไหม ?

 • ไม่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน
right-arrow

จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ได้ไหม ?

 • ค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้สิทธิได้
right-arrow

ค่าน้ำ-ค่าไฟ ใช้ช้อปดีมีคืนได้ไหม ?

 • ไม่สามารถใช้ได้ เพราะตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรระบุคือ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะไม่เข้าร่วมโครงการ
right-arrow

ช้อปดีมีคืน ใช้บัตรเครดิตรูด หรือผ่อนจ่าย ได้ไหม ?

 • สามารถซื้อของเงินผ่อน หรือใช้บัตรเครดิตได้
right-arrow

สินค้าและบริการที่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน

right-arrow

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน

ที่มา : กรมสรรพากร, Money.Kapook