Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผลิตภัณฑ์ getInvoice

Last Updated: 19 สิงหาคม 2565
 

1. บทนำ

getInvoice (“getInvoice”, “เรา”, “พวกเรา”) ส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน”, “คุณ”) และผู้เยี่ยมชม (“ผู้เยี่ยมชม”, “คุณ”) ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตทั่วโลกของเรา (“เว็บไซต์”) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) อธิบายแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่สามารถระบุบุคคลที่มีชีวิต) ที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์

getInvoice เป็นผลิตภัณฑ์ของ Ginkgo Soft Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เลขที่ 0105556078229 และที่ตั้งธุรกิจหลักของเราคือ 140/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราปฏิบัติตามหลักการของพระราชบัญญัติการค้าอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด ประกาศนี้กำหนดวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลนั้น

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศนี้ โปรดอย่าเข้า หรือใช้เว็บไซต์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ ลายเซ็น ภาพถ่าย เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น Email เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น IP Address, Cookies, Log เป็นต้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสมัครใช้บริการ การติดต่อประสานงาน การช่วยเหลือสนับสนุน เป็นต้น
 • ได้รับจากข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ และการ login ใช้บริการ
 • ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยตรง เช่น การรับข้อมูลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อออกใบกำกับภาษี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์การประมวลผล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. สมัครใช้บริการสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ตามที่กฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำเป็นแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ.3-2560
  2. การสื่อสาร เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมติดต่อเรา หากมีคำถามและความคิดเห็น ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อตอบคำถามและความคิดเห็นของคุณ
  3. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน เช่น การวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ผ่านเว็บไซต์ อาจรวมกับข้อมูลประชากรและข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณที่ getInvoice อาจได้รับทางออนไลน์หรือออฟไลน์
  4. การชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลากและโปรโมชั่นอื่น ๆ เราอาจดำเนินการชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลากและโปรโมชั่นที่คล้ายกันผ่านบริการของเราที่อาจต้องมีการลงทะเบียนออนไลน์ (ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ และอีเมล) โดยทั่วไป เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเมื่อคุณเข้าร่วมและชนะการชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลาก หรือโปรโมชันที่คล้ายกัน (หากมี) เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับบุคคลที่สาม ที่ให้การสนับสนุนการชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลาก และการส่งเสริมการขาย (โดยไม่คำนึงถึงว่าเราเป็นเจ้าภาพหรือไม่) หรือตามกฎที่บังคับใช้กับการชิงโชค การแข่งขัน การจับฉลากหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าว คุณควรตรวจสอบกฎของการชิงโชค การประกวด การจับฉลาก และโปรโมชั่นแต่ละครั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่คุณเข้าร่วมผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา เนื่องจากอาจมีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดย getInvoice หรือผู้สนับสนุน
  5. นอกจากนี้ โปรโมชั่นพิเศษ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของ getInvoice อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตทางอีเมลและประกาศเกี่ยวกับบริการและโปรโมชั่นพิเศษของเรา คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความเหล่านี้จากเราได้ตลอดเวลา (ดู “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่าง)
  6. การสื่อสารที่สำคัญ ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งอีเมลถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา (“อีเมลสำคัญ”) เนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีความสำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณจึงไม่สามารถเลือกไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้
 2. หมายเหตุสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา
  1. หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง getInvoice ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นเยาวชนอย่างจริงจัง เว็บไซต์ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เยาวชน (อายุไม่ถึง 18 ปี) ซึ่งต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์
  2. ความปลอดภัย getInvoice มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และ เราให้ความสำคัญ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฝั่งของเรา แต่การคุกคามทางไซเบอร์อาจบุกรุกเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ ทางเราไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการสื่อสารของคุณกับเรานั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีใดๆ ที่คุณอาจถูกบุกรุก) คุณต้องแจ้งปัญหาให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเรา ตาม “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่าง ซึ่งทางเราจะดำเนินการตอบสนองให้เร็วที่สุด
  3. การมอบหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่เรารวบรวมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การมอบหมาย การโอน หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ของสินทรัพย์ของ getInvoice ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือหุ้นส่วน (รวมถึง กรณีเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน) ทั้งนี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหัวข้อ “สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามด้านล่าง
  4. กิงโกะมีนโยบายไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงในการทดสอบ กิงโกะจะใช้ข้อมูลสมมติ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจริง (Dummy Data) ในการทดสอบ หรือออกแบบ กิงโกะจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงในกรณีที่ผู้ใช้บริการ (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) ไม่สามารถจัดทำข้อมูลสมมติได้ และเป็นความประสงค์ของผู้ใช้บริการที่ให้ใช้ข้อมูลจริง

5. ฐานการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ประมวลผล (ประกอบด้วยการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย) เป็นไปตามฐานประมวลผลต่อไปนี้

 1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุหรือการศึกษาวิจัย
 5. เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม

6. การเปิดเผยส่วนบุคคล

 1. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่ให้บริการ รวมถึงการโฮสต์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมส่งเสริมการขาย และบริการด้านการบริหารอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้บุคคลที่สามดังกล่าว สามารถให้บริการดังกล่าวได้
 2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้น: (i) ตามกฎหมาย (เช่น กรมสรรพพากร); (ii) เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาล; (iii) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา; (iv) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเรา; (v) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ getInvoice คุณหรือผู้อื่น และ (vi) อนุญาตให้เราดำเนินการแก้ไขที่มีอยู่หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ

7. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครอง และคุณสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบข้อมูล และมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม รวมถึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

8. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 2. ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 3. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 4. คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ
 5. ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (anonymization)
 6. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 7. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการเปิดเผยการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สูญหาย ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่มีอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน และต้องรายงานเหตุละเมิดด้านข้อมูลส่วนบุคคลทันทีที่พบเหตุ
 2. การแจ้งเหตุกรณีพบเหตุละเมิดด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผู้พบเหตุแจ้งรายละเอียดผ่าน แบบการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และส่งมาทาง Email : appsupport@ginkgosoft.co.th

10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับแสดงในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ตามที่กฎหมายกำหนด จะจัดเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปีหรือ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาของลูกค้า
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับสมัครใช้บริการ getInvoice จะจัดเก็บจนกว่าลูกค้าจะยกเลิกใช้บริการ หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาของลูกค้า
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์ติดต่อประสานงาน ส่งคำร้องเพื่อขอการสนับสนุนในการใช้บริการ getInvoice จะจัดเก็บจนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนความยินยอมตามสิทธิภายใต้กฎหมาย
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาด จะจัดเก็บจนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนความยินยอมตามสิทธิภายใต้กฎหมาย
 5. ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ IP address และ log จะจัดเก็บ 90 วัน ตามที่ระบุใน พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์
 6. ข้อมูล Cookies ทางการตลาด จะจัดเก็บเป็นระยะ 2 ปี และข้อมูล Cookies สำหรับบริการ getInvoice จะจัดเก็บจนกว่าคุณจะ logout ออกจากระบบ

เราจะทำการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

11. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เรากำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ getInvoice โดยเร็วที่สุด คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันประกาศความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดได้จากเวอร์ชันใต้ชื่อเอกสาร นอกจากนี้คุณสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามลิงค์ …

13. คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง

 1. ข้อมูลคุกกี้ทางการตลาด สำหรับเว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ คือ ข้อมูลคุกกี้จำเป็น จะช่วยให้เว็บไซต์เข้ารูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
 2. ข้อมูลคุกกี้จำเป็นสำหรับบริการ getInvoice ชื่อ etax-user จะสนับสนุนให้คุณสามารถเข้าใช้บริการระบบได้

14. ขั้นตอนใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูล

 1. คุณมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ในการลบ เว้นแต่จะมีการจำกัดสิทธิตามกฎหมาย
 2. คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 30 วัน หากพบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 72 ชั่วโมง

15. ช่องทางการติดต่อ

หากต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือพบเห็นเหตุละเมิด โปรดติตต่อมาที่

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สถานที่ติดต่อ
  • เลขที่ 140/30 ซอยรัชดาภิเษก 29 (รัชประชา 4) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900